streda, 23 septembra, 2020

Okolo 21:00 v súčasnosti vychádza nad juhovýchodným obzorom nápadná červenkastá „hviezda“. Je to Mars. Jeho mimoriadna jasnosť súvisí s blížiacou sa veľkou opozíciou, keď sa s nám táto červená planéta priblíži najbližšie od roku 2003. Pri opozícii má Mars na oblohe najväčší uhlový rozmer, v ďalekohľade sú za dobrých podmienok pozorovateľné jeho albedové útvary a polárne čiapočky. Ak nestihnete sa na Mars pozrieť blízko opozície nezúfajte. Dobre bude pozorovateľný aj neskôr, koncom augusta bude mať ešte priemer vyše 20´´.

Veľká opozícia Marsu 2018

Opozícia je vzájomná poloha dvoch telies na oblohe (obyčajne Slnka a planéty pri pozorovaní zo Zeme), pri ktorej sa ich ekliptikálna dĺžka odlišuje o 180°. Do opozície so Slnkom sa dostávajú len vonkajšie planéty, prípadne aj iné objekty obiehajúce okolo Slnka vo väčšej vzdialenosti ako Zem. V čase opozície sa planéty dostávajú najbližšie k Zemi, a preto dosahujú svoju maximálnu jasnosť. V tomto období sú nad obzorom po celú noc. Letné opozície sú pozorovateľsky menej výhodné, lebo planéty na oblohe opisujú nízky oblúk, podobne ako Slnko v zime. Počas zimných opozícií sa planéty dostávajú vysoko nad obzor.
Pojem opozícia nie je definovaný celkom jednoznačne. Niekedy sa za opozíciu považuje usporiadanie, keď je rozdiel v rektascenzii planéty a Slnka práve 180°. Sklon a výstrednosť dráhy planét spôsobuje, že časový okamih takto definovanej opozície sa od opozície odvodenej z ekliptikálnej dĺžky odlišuje. Výstrednosť dráhy spôsobuje, že k najtesnejšiemu priblíženiu planéty a Zeme nedochádza presne v čase opozície, ale aj niekoľko dní pred, či po nej.
Vonkajšie planéty vytvárajú v období okolo opozície na oblohe slučku. Dnes vieme, že vzniká vzájomným pohybom Zeme a planéty. V dávnej minulosti, keď prevládala geocentrická predstava vesmíru, slučky sa vysvetľovali pohybom planét po dvojiciach kružníc – epicykloch a deferentoch. Až začiatkom 17. storočia Johannes Kepler (1571 – 1630) pochopil skutočnú príčinu vzniku slučiek a z pozorovaní pohybu Marsu na oblohe odvodil tvar planetárnych dráh.

Slučka Marsu v období opozície v tomto roku (2018)

Planéty sa na oblohe pohybujú v priamom smere, teda od západu na východ. Približovaním sa do opozície však začnú spomaľovať a v istom čase sa začnú oproti hviezdam pohybovať opačným smerom (retrográdne). Tento časový okamih nazývame zastávka. Po určitom čase sa dostanú do opozície so Slnkom a približne po rovnakej dobe opäť začnú spomaľovať, nastane druhá zastávka, po ktorej zase pokračujú v pohybe priamym smerom. V dôsledku sklonu dráhy sa nemení len ich ekliptikálna dĺžka ale aj šírka. Z tohto dôvodu na oblohe vytvárajú slučky. Ich tvar závisí na veľkosti sklonu planéty k ekliptike a vzdialenosti planéty od uzlov dráhy v období okolo opozície. Vo väčších vzdialenostiach od uzlov planéta opisuje uzatvorený tvar, teda skutočnú slučku. Ak je v dolnej časti svojej dráhy, potom sa slučka otvára pod ekliptikou a opačne zase nad ňou. V blízkosti výstupného uzla planéta opisuje na oblohe otvorenú slučku v tvare písmena „Z“ a v okolí zostupného uzla v tvare „S“.
Vonkajšie planéty sa do opozície dostávajú po uplynutí synodickej periódy. Najmenej často sa do opozície dostáva Mars, a to raz za 2,2 roka. Vzdialenejšie planéty majú väčšie siderické obežné doby a tak pri opakovaní opozícií dominuje pohyb Zeme okolo Slnka. Preto, čím je planéta vzdialenejšia od Slnka tým viac sa dĺžka jej synodickej obežnej doby blíži k hodnote jeden rok.

Opozície Marsu

Mars sa do opozície dostáva po uplynutí asi 779,94 dní, teda po približne po dvoch rokoch a mesiaci. Jeho výrazne výstredná dráha spôsobuje, že vzdialenosti planéty od Zeme sa počas jednotlivých opozícií navzájom výrazne odlišujú.
Najtesnejšie priblíženia k Zemi nastanú vtedy, ak je Mars práve blízko perihélia svojej dráhy. Počas takéhoto stavu na oblohe dosiahne maximálny uhlový rozmer a aj najväčšiu jasnosť. Takúto opozíciu nazývame „veľká“ opozícia Marsu. V blízkosti afélia je vzdialenosť od Zeme viac ako dvojnásobná a úmerne tomu je menší aj jeho uhlový rozmer a jasnosť. Mars sa do perihélia vracia po uplynutí jeho siderickej obežnej doby, teda asi po 1,88 roku. Náhodou platí, že 7 siderických obehov trvá takmer rovnako dlho ako 8 synodických obežných dôb. Je to približne 15 rokov. Toto obdobie možno považovať za opakovanie sa veľkých opozícii. Keďže spomínané násobky obežných dôb nie sú celkom rovnaké, vzdialenosti Marsu a Zeme sa počas nich mierne odlišujú. Dlhodobo k najtesnejšiemu priblíženiu došlo 28. augusta 2003.

Vzájomné polohy Zeme a Marsu počas opozícií

Opozícia 2018

Tohtoročná opozícia nastane 27. júla. Mars sa najbližšie k Zemi dostane 31. 7. a to na vzdialenosť 57,6 milióna kilometrov. Na oblohe dosiahne uhlový rozmer asi 24 oblúkových sekúnd a bude mať maximálnu jasnosť asi -2,8 magnitúdy. Vzdialenosť aj uhlový rozmer budú len asi o 3 % menšie, ako to bolo v roku 2003. Do zastávok sa dostane 28. júna a 27. augusta. Najbližšia veľká opozícia nastane až v roku 2035, teda tentoraz po 17 rokoch. Výnimka z bežného 15-ročného cyklu je spôsobená rozdielom násobkov vyššie uvedených obežných dôb. Opozícia v roku 2035 bude opäť veľmi tesná, lebo Mars bude blízko perihélia.

Opozícia v roku 2018 (bližšie informácie)

Mars bude možné pozorovať na Čachtickom hrade

Dňa 27.júla 2018 nastane tiež iný, veľmi pekný úkaz, a tým je najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli spolu s vedením hradu usporiadať pozorovanie tohto krásneho úkazu. Akcia sa začína o 20:30 a je pre Vás pripravený bohatý program. Bude sa tiež pozorovať už spomínaný Mars v opozícii.
HL. PROGRAM:
20:30 – 0:00 = Pozorovanie zatmenia Mesiaca
Sprievodný program s ďalekohľadom:
20:20 – 21:00 = možné pozorovanie Venuše
20:50 – 21:30 = možné pozorovanie Marsu
21:30 – 22:30 = možné pozorovanie Jupitera a Saturna
od 22:30 = možné pozorovanie iných objektov, ako hmloviny, hviezdokopy, hviezdy atď…
Popri pozorovaní budeme tiež premietať rôzne filmy:
20:00 – 20:45 = Tajomstvo Mesiaca – Čo o ňom vieme
20:50 – 21:35 = Kolonizácia vesmíru – Cesta na Mesiac a Mars
21:35 – 22:20 = Neobyčajné mesiace v našej Slnečnej sústave
22:25 – 23:10 = Mliečna dráha – Galaxia, v ktorej žijeme
23:15 – 00:00 = Ďalšie Zeme – Nájdeme v kozme nový domov?

Autor: Jozef Hanzlík

0 Comments

Leave a Comment

RSS MojeNMnV.sk

 • História v ultra modernom podaní. V Novom Meste nad Váhom zažijete výnimočnú akciu pri príležitosti 30 výročia Nežnej revolúcie. 12. novembra 2019
  Už túto sobotu rozsvieti  mesto VIDEOMAPPING, ktorý zmení budovu MsÚ na nepoznanie. Digitálne graffitti ponúknu nový zážitok, vyjadriť sa, čo pre Vás znamená sloboda a dostane Vás do súťaže o DVE LETENKY DO NEW YORKU od INVIA NMnV!! Veľký koncert a videoprojekcia prinesú zážitok a energiu z dôb nedávno minulých a umocnia oslavu slobody, ktorá nebola vždy samozrejmosťou. „ Myslíme
 • Rodinkárstvo v obci Častkovce pokračuje aj po voľbách 22. novembra 2018
  Najnovšie si synovec poslanca národnej rady Mgr. Dušana Bublavého za SMER-SD Martin Madro spravil zálusk na budovu bývalej škôlky v obci Častkovce. Občania by v tejto budove radšej videli zariadenie sociálnych služieb. V celom procese predaja nehnuteľnosti je množstvo podozrivých operácií. Dňa 22.10. sa uskutočnila neverejná obecná rada na ktorej starosta obce predniesol zámer žiadateľa Martina Madra na odkúpenie
 • Volebná história kandidátov na poslancov 27. septembra 2018
  Prinášame Vám prehľadnú tabuľku aktuálnych kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, spolu s ich straníckou minulosťou. Tabuľku pripravil Mgr. Ján Vojtek. Údaje v tabuľke postupne dopĺňame. Meno a priezvisko, titul Zamestnanie 2018 2014 2010 2006 Stranícka príslušnosť Bc. Miroslav Vidlička študent KDH, OľaNO a SaS KDH – –  OľaNO Ján Trebichlavský tréner detí KDH, OľaNO a SaS
 • V Novom Meste nad Váhom potečie pivo potokom 10. augusta 2018
  Voňavý, orosený, spenený, horký aj sladký, svetlý aj tmavý. Tento mok miluje takmer každý. Nemôžeme sa tomu čudovať, ľudstvo je s pivom vo vzťahu už zopár stoviek rokov. Jeho popularita však každoročne rastie, o čom svedčia aj nové pivovary, ktoré vznikajú takmer na dennej báze. 17. – 18. augusta 2018 v Novom Meste nad Váhom
 • Zážitok pre každého pod Beckovským hradom 6. júla 2018
  Leto sa nám rozbehlo rýchlejšie, ako dieťa do nafukovacieho hradu. Chceli by ste tie vaše do nejakého vziať? Alebo hľadáte festival plný populárnej slovenskej hudby? Alebo skôr patríte medzi tých ľudí, ktorí obdivujú históriu a ručné práce? Nech už ste odpovedali akokoľvek, 13. – 15. júla 2018 si v obci Beckov pri Trenčíne určite nájdete
 • Festival TOPFEST oslávil 15-te narodeniny návratom na Zelenú vodu! 2. júla 2018
  TOPFEST oslávil 15 rokov návratom na domovskú scénu! Tisíce návštevníkov sa presvedčilo, že spojenie festivalu a areálu Zelená voda je dokonalé! Fanúšikovia si vychutnali hudobný program, bohaté sprievodné atrakcie, kúpanie aj stanové mestečko priamo v areáli. Headlinermi jubilejného 15-teho ročníka boli švédski Clawfinger a rocková legenda Kabát. Novinkou bol TOPFEST RUN, ktorý si prišla zabehnúť takmer
 • Fotoreport TOPFEST Zelená voda 2018 – pravidelne aktualizovaný 29. júna 2018
 • Bezgólová remíza záchranu nepriblížila 27. apríla 2018
  Futbalistov AFC mohla výhra posunúť na nezostupové 12. miesto. Žiaľ, bez gólu sa nevyhráva. Najbližší zápas hráme v sobotu v Poprade. Chlapci, bojujte! Redaktor a video: Ľuboš Bušo
 • Na detskom ihrisku na Pažiti pribudli nové atrakcie 25. apríla 2018
  Detské ihrisko na Pažiti (Dolné Bzince) v Bzinciach pod Javorinou sa nachádza pri futbalovom ihrisku. Už niekoľko rokov sa o ihrisko starajú chlapi z Podjavorinského športového klubu Bzince pod Javorinou (PŠKB). Zabezpečujú kosenie, údržbu a obnovu pokazených dielov. Detské ihrisko sa pomaly rozrastá vďaka spolupráci mamičiek a PŠKB. Ešte vlani sa podarilo získať peniaze zo
 • Hlas Novomešťanov: Po čom túžite? 25. apríla 2018
  V uliciach mesta sme sa tentoraz okoloidúcich pýtali, po čom ľudia túžia v poslednom období a čo by im spravilo najväčšiu radosť. Sú to peniaze a majetok alebo zdravie a rodina? A ako by ste odpovedali vy? Po čom teraz túžite? Redaktor: Ľuboš Bušo
Prejsť na panel nástrojov